divendres, 2 d’octubre de 2009

OLIMPICAMENT PARLANT...

Ja san tornat a quedar en les ganetes ...en la ilussió que els fea tornar a veure la ciutat farsida d´obres!

I tenien una bona candidatura, enguany magradava fins el logo:

Bo, a ballar samba a Rio que sen anirem ...que també seu mereixien!

I no patiu madrilenys que "a la tercera va la vencida!": MADRID2020 seguuur!!

Mentres per ací, als Contrabandistes ja els han donat la "Capitanía OLÍMPICA 2012"
...el Comité Olimpic a decidit que seu mereixen després de L´Any de BANDERA que acaben de finalisar amb la FUERA del Dissapte passat:

Ara falta trobar el C.O.I. (El Contrabandiste Olimpic Internacional) que es tire el carrec al coll ...així que ja toca començar la ronda d´emprenyar als possibles candidats fins que sone la campana de "vixca el/la Capità!"

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...