divendres, 1 d’abril de 2011

Com vols que siga el teu poble?


Com vols que siga el teu poble? Inga va... vos posaré un parell d´exemples:

Carrer Federico Garcia Lorca, COCENTAINA


Carrer Beniarres, COCENTAINA


Els dos són carrers de Cocentaina, destinats a vivenda de baixa altura i urbanitzats en els darrers anys, ...soles entre ells ja hi ha mooolta diferència. Quin model urbà vols per al teu poble?


Aquesta i altres preguntes son les que estan plantejant-se ultimament els tècnics i polítics tant de l'Ajuntament de Cocentaina com de la Genrealitat Valenciana per a elaborar els seus respectius projectes d´Estratègia Territorial. Uns documents que pretenen servir de referència per a la presa de decisons cara al futur, i que en tots dos casos es tindran en compte a l'hora de revisar el Pla General d'Ordenació Urbana (P.G.O.U.) de Cocentaina.


En aquestos temps de canvi en el model socioeconòmic les nostres autoritats intenten estar a l'altura de les circumstàncies posant-se les piles en un tema que sens dubte marcarà el nostre futur; no són pocs els projectes que ultimament ens estan presentant com ara:

-El bulevard metropolità entre Alcoi, Cocentaina i Muro.

-La declaració “Àrea de Regeneració” del casc antic de Cocentaina.

-L´ordenació del Paisatge Protegit del Serpis.

-La connexió del Corredor Fluvial del Serpis amb la Serra de Mariola.

-El Parc Logístic-Industrial Comarcal “Porta de la Muntanya” entorn de la A-7.

-El pla especial per a la Plana.

-La protecció especial del paratge de la Serreta.

-Així com infinitat de propostes per a nous sòls urbanitzables tant Industrials com Terciari-Residencials.


Urbanització Mas de Moltó, COCENTAINAPerò no solament està damunt la taula el model urbanístic‐territorial, sinó que de la mateixa forma es plantegen el socioeconòmic i mediambiental, es a dir que ens pregunten pe´l model de poble que volem per als proxims anys, i el que deixarem en herència als nostres fills. I ens ho estan preguntant a tu i a mi, i ara. És per açò que s´ha encetat un procés de participació ciutadana per part de l´Ajuntament de Cocentaina amb l´objectiu de facilitar als ciutadans un canal mitjançant el qual poder participar en el procés d'elaboració de l'Estratègia Territorial del poble. De igual forma la Gerneralitat Valenciana a encetat un altra serie de reunions amb els Ajuntaments en les que exposaran els principals continguts de l´Estratègia Territorial en l´ambit autonomic per a donar la possibilitat d´aportar totes les al•legacions i suggeriments que estimen oportunes.Cal aprofitar aquesta oportunitat, i de nosaltres depèn que aquest procés sigua un èxit i tinga utilitat, o acabe sent un mer tràmit per rentar-se les mans després de ser aprovat (i clar està que una vegada aprovat es “el que va a missa” i llavors es queixarem!jej..) De moment ja podeu consultar tota la documentació en les següents pàgines:


ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE L´AJUNTAMENT DE COCENTAINA


ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA


... ja teniu que llegir per a més d'un rato lliure!.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...