dissabte, 9 de maig de 2009

Secretum Templi

Hui va de templers... i esque em ve al cap perquè no fa massa s´han trobat uns manuscrits als archius de la Corona d´Aragó que reprodueixen l´angustia e incertea que van patir durant el seu extermini al 1317, en els quals es parla de la nostra vila.

Es tracta d´unes cartes inédites, escrites en provençal i llatí, que parlen de la mala situació del Temple, del maltrat que patien els que ja s´encontraven empresonats, i de l´intent de l´ordre de fer recapacitar als sobirans:

El comanador de Miravet escriu a Jaume II, recordánli els servicis prestats per l´ordre i prega «suavice les condicions del seu cautiveri».

El Comanador de Masdéu y lloctinient de Berenguer de Cardona, maestre provincial d´Aragón i Cataluña, li nega al Rei «les acusacions de maledicencia».

El Comte d´Armagnac ofereix al Rei la seua ajuda i la dels altres nobles francesos davant la noticia «de que musulmans de Granada, amb jueus i templers adherits a la religió islámica» pretenen invair els seus regnes.

I es Berenguer de Cardona el qui comunica al rei que accedeix a ajudarli contra els musulmans que s´havíen apoderat de Cocentaina.

En total, son una treintena de cartes que ens parlen sobre el desampar que van sofrir la major ordre religios-militar de la historia abans de la seua desaparició, i dels esforços infructifers que van fer per tornar a guanyar el recolç del monarca Jaume II.

Cartes que extranyament es van salvar de la foguera, gracies al arxiu que va crear Jaume II al 1318, per a requisar els documents dels templers durant el proces que es va iniciar contra ells.

Va ser en 1307 quan es va iniciar el proces contra els templers, sent acusats d´idolatría, práctiques inmorals y enriquiment ilícit. Jaume II es negà a actuar contra el Temple mentres la Santa Sede no detallara els delictes que se li atribuíen. Finalment, van anar rendint-se i els seus bens confiscats. Tot l´inventari quedà en poder del Rei, junt als castells i viles que possibilitaren la creació de noves órdres de caballería.

(info estreta de la revista investigacion.com)

Bo, jo crec que es un intro ideal per a baixar dema Dumenge 10 de Maig, a l´Antrà de Cristians de Muro on ademés dels Contrabandistes (que enguany fan Capità), els Pirates, Maseros, Arquers y Mare de Déu (que faran l´Abandert), podrem veure als Templaris, una nova filà que es va estrenar l´any passat amb el classic trage de l´ordre del Temple, i que tenim ganes de veure enguany amb tot el seu esplendor, ja que l´any pasat, amb la que caia, nomes vam poder veure a 8 o 9 passaets "d´aigua" amb un unic "músic" desgallinant-se amb un altaveu dels morets ...que roin es la pluja per a fer festa xè!

I si torneu de Muro ensiçats pe´l misteri que sempre ha envoltat als templers i encara en voleu més, que us pareix açó:

"Any 1318. Un escabrós crim té lloc a la vila de Cocentaina. L'ermità Benet de Palerm és trobat mort i la seua ànima sembla no descansar en pau. Dies després, a la ciutat de València, misser Guillem d'Albi, savi en dret i alquimista, rebrà un estrany missatge a títol pòstum escrit per la víctima que l'obligarà tornar a la seua Cocentaina natal"

Aquest es l´argument que dona peu a la novela de Juan Francisco Ferrándiz Pascual, un socarrat que a vist publicat recentment la seua novela "Secretum Templi", una narració que conta, ambientada en Cocentaina, els ocults secrets dels templers, just abans de la sua desaparició. Un altra forma de sumergir-se en tot un mon fantastic al voltant de la Cocentaina migeval i d´aquesta Ordre religios-militar tan temuda pe´l seu poder i riquea, i que finalment va ser exterminada pe´l seu afan de poder polític.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...