dissabte, 26 de maig del 2012

L´EDIFICI DE “LES CONTESTANES”

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (2)“Què que van a fer en Les Contestanes??” Doncs no sabem el que van a fer. Si que sabem el que va ser, que estan fent, i el que poden fer.

316222 bbbbb

Fotografia de mitjans del segle passat presa pel fotògraf contestà Jose Mª Agulló.

Segons compta Roberto Lloréns Reig en el seu Article “La Contestana, Pincelada histórica” Setembre 2006 Revista el Comtat, va ser el 26 de Juny de 1933 quan: “… tres socarrats: D. Francisco Uris Ribelles, D. Emilio Ferrándiz perez y D. Ramón Reig Miralles, se unieron para comprar los derechos de la línea Alcoy-Pego, y Vergel, en la cual entraban los servicios parciales de la línea Alcoy-Cocentaina …”, per a fundar així la comunitat de béns que comercialment es va conèixer com a “Automóviles LA CONTESTANA”.

El Delahaye A-6638, Agustin y el Sr Ramón encargado del poste de gasolina uno de los últimos de Filipinas

La Contestana y la UPE bbb

24023 bbb

Posteriorment, ja en la dècada dels 40, van situar l'oficina i el taller en la casa nº1 de l'actual Passeig del Comtat. Allí mateix també es va situar la parada de “La CONTESTANA” i més tard el sortidor de combustible:

Chasis del Pegaso V-23317 preparado para carrozar de nuevo BChasis del Pegaso V-23317 (foto: www.robertollorens.com)

Pegaso V-23317, mi primo Juanin y Pepe llamado el negre, el gitano Pegaso V-23317 (foto: www.robertollorens.com)

Segons les dades del Cadastre, poc fiables per cert, l'edificació principal data de 1940, i va ser construïda sobre un solar de 281m², dels quals ocupa 117m². La casa, de planta baixa i dues altures, ocupa la part davantera del solar tenint façanes a l'Av. Passeig del Comtat i c/Roger de Lluria, mentre que en la seua part posterior i en un dels seus laterals existeixen locals de planta baixa ocupant tota la superfície del solar, per la qual cosa el conjunt totalitza una superfície construïda de 515m².

8132 bbbbb

A hores d'ara ja ha vist tot el poble la implantació d'obra en l´edifici, consistent en un tancat perimetral acotant una zona de seguretat en la qual s'ha protegit el paviment de la via pública mitjançant un jaç de Formigó en massa sobre una capa plàstica per a facilitar la posterior eliminació. Prèviament es van desviar les instal·lacions elèctriques i de telefonia de la façana, es van encegar diversos buits de la planta baixa, es buidà l'immoble i es van anul·lar els serveis de llum, aigua, i sanejament de l'edifici.

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (7)

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (8)

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (4)

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (5)

Actualment s'ha procedit a l'enderrocament parcial de l'edificació per a goig dels molts socarrats i socarraes curiosos, que aquestes setmanes han canviat el seus llocs de tertúlia a la part baixa del Passeig, carrer Sant Francesc, parada del taxi, el Califa, la Torreta,… on poder veure les evolucions de la intervenció del cèntric edifici. Els treballs visibles des de la via pública consisteixen en l'eliminació del tabicat interior, falsos sostres, així com el paviment, capa de compressió i etrevigat dels forjats. La coberta inclinada a dues aigües de l'edifici en altura també està sent desmuntada.

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (1)

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (11)

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (6)No es van eliminar totalment les instal·lacions interiors de l'edifici i també podem veure que no s'estan separant els diferents materials eliminats, per la qual cosa suposem que, a causa de la falta d'espai, no haja sigut tècnicament viable situar els contenidors de separat a peu d'obra i s'haja decidit encomanar la separació de materials de demolició a una empresa de gestió de residus externa, on es transportaran per a ser separats.

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (9)

Així que, com dèiem a l'inici, a hores d'ara tothom a Cocentaina es pregunta: Què que van a fer en Les Contestanes?

Doncs encara no sabem el que van a fer, si que sabem en canvi el que poden fer:

Segons hem llegit en l'esborrany de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Cocentaina del dia 25 de Març de 2010, en el punt 5 de l'ordre del dia es va donar informació pública de la modificació puntual núm. 32 “canvi de grau de protecció de catalogació de l’edifici “les contestanes””, quedant definitivament aprovat en el Ple del 15 de Julio de 2010 sotmetent-se a informació pública mitjançant anunci en el DOCV i en un diari no oficial.

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (3) En aquest punt 5, es tracta la sol·licitud per part dels propietaris de l'immoble d'iniciar expedient a fi de modificar el Pla General respecte de l'edificació, per a possibilitar el canvi de grau de protecció de la catalogació de l'edifici, i es transcriu la proposta dictaminada de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres i Servicis Municipals, Medi Ambient, Neteja Viària, Residus Sòlids (RSU), en la qual es diu “consistente en un cambio de grado de protección de un edificio catalogado, que pasa del grado 2 –Protección Estructural-, al grado 3 –Protección ambiental” i en la qual La tècnic de Patrimoni, ha emès informe en què fa constar que “la modificación del grado de protección es adecuada a las posibilidades del edificio”, que “el proyecto de intervención de desmonte y recuperación de las piezas patrimoniales es apropiado para su posterior aprovechamiento”, que “el proyecto de nueva construcción y aprovechamiento de los elementos recuperados deberá someterse a los criterios del nuevo grado propuesto, al igual que deberá someterse a autorización del órgano competente en materia de cultura por encontrarse en una parcela del entorno de protección del recinto amurallado”.

Del que podem deduir que l'edifici de “Les CONTESTANES”, després de l'aprovació del canvi de Grau de Protecció, passa de tenir protegides les seues condicions volumètriques, estructurals, tipològiques i ambientals (Condicions del GRAU 2 –Protecció Estructural) a estar protegits solament els detalls ambientals i estètics originals que el caracteritzen. (Condicions del GRAU 3 –Protecció Ambiental). Açò vol dir que l'edifici no perdrà els trets estètics exteriors que l´han caracteritzat fins hui, no obstant açò si podran modificar-se la façana, l'estructura, ampliar l'edifici, fins i tot l'augment d'ocupació visibles des d'espais públics o l'altura de l'edifici, sempre que concórreguen les circumstàncies d'edificabilitat suficient i d'absència de qualsevol altra protecció.

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (12)

Així doncs no sabem el que van a fer en el conegut i emblemàtic edifici, però és d'esperar que si els seus propietaris van demanar el canvi de grau, és per a obtenir les condicions òptimes per a projectar un nou immoble de vivendes i baixos comercials, que és el que procedeix en la “milla d'or” de la Vila Comtal. De fet un estudi d'arquitectura ja ha creat una pàgina Web sobre l'edifici de “Les CONESTANTES”.

Edif Les CONTESTANES elSocarraet © rfaPV (10)

 

 

.

dissabte, 5 de maig del 2012

Al-Àzraq… 736 aniversari

Estem d´aniversari: Tal dia com hui va morir Muhàmmad Abu-Abd-Al·lah ibn Hudhayl as-Saghir, ara fa 736 anys.

Al-Azraq-dels-ulls-blaus_5Fill d´un valí musulmà i de mare cristiana, gaudí de la confiança i amistat del rei Jaume I el Conqueridor i del rei Alfons X el Savi. Tingué en vida el títol de wazir i fou senyor dels castells d´Al-Qal’a (Alcalà), Qashtal (Castell de Castells), Jurulash (Vall de Seta), Margalida (pedania de Margarida), Burbudjan (L´Orxa), Ghallinayra (Vall de Gallinera).

Aquest cabdill andalusí es revlotà per tres voltes davant els constants abusos cap als sarraïns per part dels monarques del Regne de València:

La primera d'elles en 1247 acabaria tres anys després amb la seua derrota a Cocentaina.

La segona en 1258 molt més directa i vehement a punt va estar d'acabar amb la vida de Jaume I, encara que va acabar igualment amb la derrota del moro que assetjat i sense provisions a causa de la traïció d'un dels seus, va tindre que rendir-se i eixir a l'exili.

Però el wazir no va trobar la mort fins al 1276 quan, després de 17 anys d'exili a Granada, és cridat per coreligionaris de les seues antigues terres, posant-se de nou al capdavant de la que seria la tercera revolta contra l'opressió que Jaume I fea al seu poble. Però en aquesta ocasió el rei Jaume I ja estava avisat i previngut, i com compta en la seua crònica El Llibre dels Fets:

“decidírem de trametre-hi uns quaranta homes a cavall per reforçar la vila d’Alcoi, i de posar guarnició al castell de Cocentaina, per on aquells genets havien de passar.”  Llibre dels feits del rei en Jacme.

Al-Azraq 3El cabdill andalusí es va trobar amb els quaranta cavallers que va enviar Jaume I des de Xàtiva, que li van donar mort en “la desfeta de la Canal” mitjançant una maniobra de distracció.

 

Així va morir tal dia com hui, ara fa 736 anys, Muhàmmad Abu-Abd-Al·lah ibn Hudhayl as-Saghir més conegut com “AL-ÀZRAQ”, el senyor mudèjar més famós del segle XIII.

 

 

I per a no finalitzar aquest escrit com acaben sempre aquests relats, enguany celebrarem l´efemèride afegint que, per a major glòria d'Al-Azraq, el seu fill no sols va venjar la seua mort, sinó que va acabar guanyant la batalla aconseguint prendre Alcoi i després Xàtiva, ciutat d'on provenien els cavallers, amb la mateixa astúcia i enginy amb la que ho haguera fet son pare:

reconquistaMentre les tropes d'Al-Azraq s'enfrontaven als cavallers del rei Jaume a les portes d´Alcoi, el fill del moro esperava ordres en la rereguarda per a inicar un contraatac amb un grup de rebels. En morir el seu adalid, l'exercit d'Al-Azraq format per mudèjars, araeces i genets benimerines van fugir en retirada perseguits pels cavallers del rey cristià. El fill d'Al-Azraq en veure'ls passar des del seu amagatall, aprofità la situació per a tendir-los una emboscada, i com explica el mateix rei Jaume en les seues cròniques:

 

 

I, després, els damunt dits quaranta homes a cavall, sense posar-se d’acord els uns amb els altres, anaren a perseguir els mencionats genets, i caigueren en l’emboscada que aquests havien parat, i la major part d’aquells cristians foren morts o presos.” 

Llibre dels feits del rei en Jacme.

 

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...